Skip to main content

Brannisolering av stål

Veiledning til teknisk forskrift 1997 og Forskrift om forebyggende tilltak og brannsyn stål er et velegnet byggemateriale , men det har likevel dårlige branntekniske egenskaper.

Stålets kapasitet og styrke reduseres med 50% ved cirka 500ºC denne temperaturen oppnås allerede etter cirka 7 minuter.

Vi benytter Protecta A- Plater , Connlit  eller glassroc   i forskjellig tykkelse i henhold til brannklasse  inntil R 220. Den rimeligste metoden å isolere stålkonstruksjoner på, er med bruk av mineralullsplater mekanisk festet(sveiset) til stålet med såkalte Cup-Heads